Chào mừng đến với công ty Market maker Châu Á- Nhà hợp tác giao dịch của bạn!

Thời kỳ giao hàng CFD

Mặt hàng giao dịch Hợp đồng tháng (01/2018) Hợp đồng tháng (02/2018) Hợp đồng tháng (03/2018) Hợp đồng tháng (04/2018) Hợp đồng tháng (05/2018)
Dầu thô Anh / UKoil 21h15’ 27/11/2017 19h15’ 22/12/2017 21h15’ 26/01/2018 21h15’ 23/02/2018 20h15’ 27/03/2018
Dầu thô Mỹ / USoil 21h15’ 15/12/2017 21h15’ 17/01/2018 21h15’ 14/02/2018 20h15’ 15/03/2018 N/A
Khí tự nhiên / NGAS 21h15’ 20/12/2017 21h15’ 24/01/2018 21h15’ 20/02/2018 20h15’ 22/03/2018 N/A
Đồng / COPPER N/A N/A 21h15’ 27/02/2018 N/A 20h15’ 27/04/2018

CHÚ Ý: sau khi kết thúc mỗi giai đoạn, sau 30 phút bắt đầu giai đoạn tiếp theo( tất cả đều là thời gian của sàn)

Liên hệ với chúng tôi

Chăm sóc khách hàng trực tuyếnnhấn vào đây

+64 09 889 9070

111 Bridge Street, Nelson, Nelson, 7010 ,New Zealand

Cảnh báo rủi ro

Tất cả các sản phẩm tài chính sử dụng tiền bảo đảm giao dịch đều có mức rủi ro cao, và cũng không phải là phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Sự mất mát của quý khách có thể vượt qua khỏi mức đầu tư ban đầu. Để quý khách hiểu rõ mọi rủi ro có liên quan, nếu có nhu cầu quý khách có thể tham khảo ý kiến chuyên môn.

Tham khảo chi tiết xin vui lòng xem toàn bộcảnh báo rủi ro