Chào mừng đến với công ty Market maker Châu Á- Nhà hợp tác giao dịch của bạn!

VỀ CHÚNG TÔI

Với trang bị Khoa học kĩ thuật và sáng tạo hàng đầu, chúng tôi giúp quý khách thực hiện các giao dịch thông minh, từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp

Tuyên bố rủi ro

Sản phẩm giao dịch tài chính Market maker Châu Á đều là giao dịch tiền đảm bảo, thuộc về đầu tư rủi ro cao, chỉ phù hợp với những nhà đầu tư cá nhân hoặc cơ quan có khả năng chịu trách nhiệm tổn thất. Market maker Châu Á có thể cung cấp vốn đòn bẩy với đạt tới tỉ lệ cao 100:1ài khoản giao dịch ngoại tệ, cùng với giao dịch có tỉ lệ vốn đòn bẩy cao thì rủi ro cũng theo đó tăng cao. Giá cả lưu động ít cũng dẫn tới giá trị đầu tư thu lại ít. Vốn đòn bẩy cao có nghĩa là sự thu lợi nhuận lớn và rủi ro cao cùng tồn tại—— trước khi tiến hành bất cứ đầu tư sản phẩm tài chính nào, quý khách nên thận trọng suy xét mục tiêu đầu tư của bản thân, kinh nghiệm giao dịch cùng với phạm vi chịu trách nhiệm về kinh tế. Giao dịch đòn bẩy tồn tại có thể khiến cho quý khách bị tổn thất một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào trước đó. Cho nên, nên chú ý xem xét tránh đầu tư lượng tiền không có khả năng chịu trách nhiệm. Quý khách nên tìm hiểu rõ toàn bộ những rủi ro của giao dịch hàng và ngoại tệ đã liệt kê ở trên. Nếu như có thắc mắc nên tham khảo ý kiến quản lí tài chính cá nhân của mình.

Quan điểm thị trường của Market maker Châu Á là thông tin thị trường thông thường của Market maker Châu Á cung cấp cho các nhà đầu tư trong khu vực trung quốc, trong đó các quan điểm có liên quan, chính sách giao dịch cùng với dự đoán xu hướng thị trường để cung cấp cho nhà đầu tư, nhưng không bao gồm tất cả ý nghĩa chỉ dẫn giao dịch, lại càng không phải là kiến nghị đầu tư cụ thể. Nếu như người giao dịch vì những bình luận này mà có ảnh hưởng tổn hại đến giao dịch thì Market maker Châu Á sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì.

Ý kiến chuyên môn và thông tin công bố của Market maker Châu Á

Bất cứ phát biểu bình luận nội dung, báo cáo nghiên cứu, phân tích giá cả và các tài liệu khác về trang chủ Market maker Châu Á, thư tuyên truyền, văn kiện video và phương tiện thông tin xã hội khác( wechat, weibo) chỉ được coi là thông tin thị trường bình thường, không phải là kiến nghị đầu tư. Market maker Châu Á cung cấp những lời phát biểu hay viết trên giấy có thể chưa suy xét đến mục tiêu đầu tư, tình hình tài sản và kinh nghiệm giao dịch của người đầu tư, vì vậy sẽ không phù hợp với tất cả giao dịch quốc tế của người đầu tư. Market maker Châu Á sẽ không chịu trách nhiệm những tổn hại của bất kì giao dịch được sử dụng trực tiếp, gián tiếp hoặc một phần từ thông tin nói trên.

Quan điểm thị trường của Market maker Châu Á là thông tin thị trường thông thường của Market maker Châu Á cung cấp cho các nhà đầu tư trong khu vực trung quốc, trong đó các quan điểm có liên quan, chính sách giao dịch cùng với dự đoán xu hướng thị trường để cung cấp cho nhà đầu tư, nhưng không bao gồm tất cả ý nghĩa chỉ dẫn giao dịch, lại càng không phải là kiến nghị đầu tư cụ thể. Nếu như người giao dịch vì những bình luận này mà có ảnh hưởng tổn hại đến giao dịch thì Market maker Châu Á sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì.

Rủi ro giao dịch mạng

Trên nền tảng hiệu quả tức thời của mạng công nghệ, nhà đầu tư tiến hành những giao dịch sản phẩm Phái sinh tài chính trên sàn giao dịch Market maker Châu Á có thể sẽ xuất hiện sự chậm trễ, ví dụ như nhà đầu tư có vấn đề kĩ thuật mạng với Market maker Châu Á, lúc xác nhận lệnh xuất hiện sự chậm trễ hoặc trong tình thế thị trường đặc biệt mà mạng bị chập chờn vv... Trong thời gian Market maker Châu Á đang không ngừng nâng cao tính ổn định của dịch vụ và sàn, chúng tôi cũng kiến nghị với nhà đầu tư cần phải tiến hành thao tác giao dịch trong điều kiện mạng tốt, ổn định và an toàn.

Giao dịch tiền bảo đảm của các sản phẩm Phái sinh ngoại tệ trên nền tảng mạng tồn tại những rủi ro nhất định, không hạn chế bao gồm những sự cố phần cứng, phần mềm và sự cố thông tin. Market maker Châu Á không khống chế mạng internet hoặc công xuất hoạt động tín hiệu của mạng, tiếp nhận con đường tài nguyên thông tin chất lượng cùng với tính tin cậy của liên kết và thiết lập thiết bị thông tin. Market maker Châu Á sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về sự từ chối, phá vỡ hay sự chậm trễ trong giao dịch của hệ thống tạo thành.

Cảnh báo rủi ro giao dịch trong trường hợp đặc biệt

Market maker Châu Á kiến nghị đặc biệt đối với nhà đầu tư khi tiến hành giao dịch trong những giai đoạn như dưới đây, đồng thời tức thời theo dõi giá trị tăng của tài sản tài khoản và tình trạng có thể sự dụng tiền bảo đảm, ví dụ trong thời gian rất nhiều báo chí phát biểu hoặc thời gian trước và sau khi công bố các số liệu quan trọng, giá chênh lệch mua bán của sàn có thể sẽ vì nhân tố không rõ ràng của xu hướng giá cả hoặc mở rộng theo tốc độ của thị trường. Market maker Châu Á nhắc nhở nhà đầu tư trong thời gian công bố số liệu GDP( không bao gồm nghành nông nghiệp) hoặc bầu cử hay các sự kiện chính trị của các nước phải nhận thức đầy đủ về các rủi ro tiềm tàng của nó.

Liên hệ với chúng tôi

Chăm sóc khách hàng trực tuyếnnhấn vào đây

+64 09 889 9070

111 Bridge Street, Nelson, Nelson, 7010 ,New Zealand

Cảnh báo rủi ro

Tất cả các sản phẩm tài chính sử dụng tiền bảo đảm giao dịch đều có mức rủi ro cao, và cũng không phải là phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Sự mất mát của quý khách có thể vượt qua khỏi mức đầu tư ban đầu. Để quý khách hiểu rõ mọi rủi ro có liên quan, nếu có nhu cầu quý khách có thể tham khảo ý kiến chuyên môn.

Tham khảo chi tiết xin vui lòng xem toàn bộcảnh báo rủi ro