Chào mừng đến với công ty Market maker Châu Á- Nhà hợp tác giao dịch của bạn!

VỀ CHÚNG TÔI

Với trang bị Khoa học kĩ thuật và sáng tạo hàng đầu, chúng tôi giúp quý khách thực hiện các giao dịch thông minh, từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp

Chính sách riêng tư

Quý khách đã hiểu toàn bộ, quý khách sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, dùng cho tài khoản đăng kí, quản lí tài khoản và bảo vệ tài khoản.

Chúng tôi cam kết sẽ không bán thông tin cá nhân của quý khách hoặc chuyển nhượng cho bất kì bên thứ 3 nào, nhưng chúng tôi sẽ cung cấp cho các cơ quan liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty chúng tôi. Các cơ quan này bao gồm trung tâm xác nhận và giải quyết vấn đề thẻ tín dụng, cơ quan hành pháp, các cơ quan quản lí giám sát tài chính, các bộ phận thẩm định khác và các nhà đại lí đã kí hợp đồng với chúng tôi. Nếu như chúng tôi có thể cung cấp cho quý khách các dịch vụ khác thì thông tin của quý khách sẽ được chuyển cho các công ty khác chuyên thuộc tập đoàn MMIG.

Chúng tôi nhận được thông tin của quý khách chủ yếu từ chính bản thân khách hàng, nhưng chúng tôi cũng bảo đảm quyền lợi lưu giữ thông tin của khách hàng từ các nguồn khác, ví dụ như cơ quan bình xét tín dụng, danh sách đăng kí bầu cử hay các cơ quan chống lừa đảo.

Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin nhận được, thông qua các phương thức trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp dịch vụ chất lượng cho khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng.

Tất cả nhân viên của Market maker Châu Á đối với việc bảo mật thông tin khách hàng đều đã được tào tạo toàn diện.

Chúng tôi lưu trữ tất cả thông tin cá nhân trong thiết bị lưu trữ an toàn của máy tính. Nếu như không thể lưu trữ trong máy tính, chúng tôi sẽ lưu trữ an toàn bằng giấy. Bất cứ ai chưa thông qua sự đồng ý của nhân viên có quyền đều không thể sử dụng được những tài liệu lưu trữ này.

Trang mạng Market maker Châu Á có tập tin xã hội

Tập tin này sẽ thông báo cho chúng tôi về trình duyệt mà quý khách đang xem trang mạng của chúng tôi, đồng thời thu thập thông tin về địa chỉ IP. Nếu như quý khách không muốn chia sẻ thông tin này, xin mời xác nhận thoát tài khoản mạng xã hội trước khi quý khách xem trang mạng của chúng tôi.

Trang mạng của chúng tôi có thể sẽ cài đặt thêm tập tin cookies trên máy tính của quý khách để thông qua yêu cầu của quý khách, chúng tôi có thể phục vụ và hướng dẫn tốt hơn. Nếu như quý khách không yêu cầu các tập tin này, có thể thông qua thiết lập đóng mục này trong máy tính của quý khách, tuy nhiên sau khi đóng mục này có thể sẽ ảnh hưởng tới các trải nghiệm trên trang mạng của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ hết sức bảo đảm tính chuẩn xác của thông tin của khách hàng, đồng thời kịp thời tiến hành cập nhật mới. Tuy nhiên quý khách phải có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi thông tin về quý khách nếu như có bắt cứ thay đổi gì trong phần thông tin cá nhân.

Liên hệ với chúng tôi

Chăm sóc khách hàng trực tuyếnnhấn vào đây

+64 09 889 9070

111 Bridge Street, Nelson, Nelson, 7010 ,New Zealand

Cảnh báo rủi ro

Tất cả các sản phẩm tài chính sử dụng tiền bảo đảm giao dịch đều có mức rủi ro cao, và cũng không phải là phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Sự mất mát của quý khách có thể vượt qua khỏi mức đầu tư ban đầu. Để quý khách hiểu rõ mọi rủi ro có liên quan, nếu có nhu cầu quý khách có thể tham khảo ý kiến chuyên môn.

Tham khảo chi tiết xin vui lòng xem toàn bộcảnh báo rủi ro